Kontakt

R. Power Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

tel. +48 517 858 877
e-mail: kontakt@rpower.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000368949, kapitał zakładowy 1.083.000,00 zł.