Pytania

1. Czym zajmuję się firma R. Power?
Spółka przygotowuje projekty pod kątem wymogów administracyjnych i technicznych, doprowadzeniem ich do etapu realizacji oraz zarządzaniem wybudowanymi elektrowniami.

2. Jakie wymagania musi spełniać działka pod instalację farmy fotowoltaicznej?

 • Powierzchnia terenu – min. 2 ha (dopuszczalne są działki bezpośrednio sąsiadujące ze sobą, jednakże łącznie muszą posiadać wcześniej podaną powierzchnię)
 • Minimalna szerokość działki (w linii wschód – zachód) – 60 m
 • Bliskość sieci średniego napięcia (15kV) – sieć w odległości nie większej niż 500 m
 • Działki bez planu zagospodarowania przestrzennego
 • Klasa gruntu – grunty rolne o klasie IV, V i VI
 • Ukształtowanie gruntu – płaski lub nieznacznie nachylony (w kierunku południowym)
 • Działka bez drzew i zabudowań – dopuszczane jedynie drzewa i krzewy możliwe do wycięcia
 • Grunt położony poza obszarami NATURA 2000, Obszarami Chronionego Krajobrazu, Parkami Narodowymi, Rezerwatami Przyrody itp

3. W jaki sposób można wysłać zgłoszenie?
Zgłoszenie można wysłać poprzez formularz, który znajduję się na naszej stronie internetowej http://www.rpower.pl/pl/dzierzawa, bądź na adres mailowy dzierzawa@rpower.pl Dane, które są niezbędne do weryfikacji działki to:

 • Numer ewidencyjny gruntu
 • Powierzchnia (min. 2 ha)
 • Klasa gruntu (IV, V lub VI)
 • Nazwa miejscowości
 • Nazwa gminy
 • Nazwa powiatu i województwa

Prosimy zwrócić uwagę na poprawność wypełnianych danych, co pomoże nam w szybki sposób sprawdzić, czy Państwa grunt spełnia wymogi dzierżawy. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny.

4. Co Państwo zyskają podpisując umowę dzierżawy z firmą R. Power?
Jeśli chodzi o warunki dotyczące umowy dzierżawy, najważniejsze z nich to:

 • Wynagrodzenie w wysokości 8.000 zł rocznie za każdy hektar gruntu wykorzystany do eksploatacji elektrowni słonecznej
 • Stały przychód przez okres 29 lat
 • Możliwość korzystnego zagospodarowania gruntów słabszej klasy

5. Jakie są korzyści z energetyki słonecznej?

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych niesie ze sobą korzyści finansowe zarówno dla właścicieli nieruchomości, na których są one realizowane, jak i dla gmin
 • Realizacja farm fotowoltaicznych w żaden sposób nie oddziałuje negatywnie na środowisko, a na etapie eksploatacji elektrowni brak jest jakichkolwiek uciążliwości w zakresie hałasu
 • Inwestycja nie powoduje konfliktów społecznych
 • Gminy, na obszarze których wybudowane zostały farmy słoneczne postrzegane są jakie nowoczesne.

7. Jaki jest czas trwania umowy?
Umowa zostaje zawarta na czas określony 29 lat i 11 miesięcy

8. Czy umowa dzierżawy jest poświadczona notarialnie?
Podpis pod umową musi być poświadczony notarialnie, stąd konieczność wizyty u notariusza, aby poświadczyć autentyczność Państwa podpisu. Koszt notariusza ponosi firma R. Power.

10. Kiedy otrzymają Państwo czynsz dzierżawny?
Pełna płatność za dzierżawę rozpoczyna się w momencie przekazania gruntu na potrzeby rozpoczęcia budowy elektrowni słonecznej. Czynsz płatny jest w ciągu 45 dni od dnia zgłoszenia przez Spółkę gotowości rozpoczęcia budowy danej inwestycji. Czynsz dzierżawny wyliczony będzie tylko od wykorzystanego obszaru pod farmę fotowoltaiczną (1,8-2,2 ha).

11. Czy roczna kwota czynszu dzierżawnego jest waloryzowana?
Tak, kwota czynszu jest waloryzowana według wskaźnika GUS.

12. Kto płaci podatki?
Do zapłaty wszystkich opłat i podatku od nieruchomości, którymi obciążony jest grunt ze względu na przedsięwzięcie budowlane oraz eksploatację Elektrowni Słonecznej zobowiązana jest Spółka. W przypadku, gdy Wydzierżawiający jest płatnikiem dochodowym, bądź rolnikiem ryczałtowym to od kwoty 8000 zł musi zapłacić podatek w wysokości zależnej od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

13. Co się dzieje z gruntem po zakończeniu umowy?
Po zakończeniu umowy dzierżawy, firma zobowiązuję się do usunięcia inwestycji z powierzchni gruntu.