Oferta

Oferta R.Power jest skierowana do polskich i zagranicznych grup energetycznych, jak również długoterminowych inwestorów finansowych, zainteresowanych zwiększeniem swojej bazy aktywów OZE w Polsce poprzez nabycie w pełni ukończonych projektów elektrowni fotowoltaicznych jak i rozwoju takich projektów dla Klienta. W tym zakresie R.Power oferuje:

  • Sprzedaż gotowych projektów elektrowni fotowoltaicznych,
  • Kompleksowe usługi związane z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do realizacji inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne, w tym m.in. decyzję środowiskową czy pozwolenie na budowę,
  • Usługi projektowania elektrowni fotowoltaicznej zarówno w zakresie elektroenergetycznym jak i konstrukcyjnym,
  • Wykonanie studium wykonalności inwestycji dla wskazanych lokalizacji pod kątem możliwości realizacji instalacji fotowoltaicznych,
  • Przygotowania oceny potencjału produkcji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania,
  • Wykonanie due dilligence projektów elektrowni fotowoltaicznych,
  • Sporządzenie business planu dla dotacji czy finansowania bankowego,
  • Realizację nadzoru inwestorskiego,
  • Usługi Operations & Maintanance, czyli serwis i stały monitoring w czasie eksploatacji instalacji fotowoltaicznych.