Dotacje

 

Projekt realizowany przez firmę E1 Amber Energia Wytwarzanie Spółka z o.o. pod nazwą Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Zagroby-Zakrzewo jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.


Projekt realizowany przez firmę E2 Amber Energia Wytwarzanie Spółka z o.o. pod nazwą Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Kolno II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.


Projekt realizowany przez firmę E3 AMB ENERGIA Spółka z o.o. pod nazwą Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Lipsk jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.


Projekt realizowany przez firmę E5 Amber Energia Wytwarzanie Spółka z o.o. pod nazwą Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Jedwabne jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.